หน้าแรก
 
สงสารวัฏ พิมพ์
๑๗ มกราคม ๒๕๔๗

สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว ถูกชราล้อมไว้
ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบแล้ว
ถูกอิจฉาคุกรุ่นแล้วทุกเมื่อ


สํ. ส. ๑๕/๕๕

สํ. ส. ๑๕/๕๕
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org