หน้าแรก
 
ผู้ชนะทั้งสองโลก พิมพ์
๒๕ มกราคม ๒๕๔๗

“หศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุด
ความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดา ย่อมมีเพราะศีลและปัญญา


ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org