หน้าแรก
 
ภาษิตนิทัศน์ พิมพ์
๒๔ มกราคม ๒๕๔๗

kampee470125.jpg

โดย พระธรรมกิตติวงศ์

 

.....พุทธภาษิตคติธรรม จำนวน ๑๐๘ บท กวีนิพนธ์นำเสนอคำภาษิตในรูปแบบหนึ่ง ที่มีทั้งความต่างและความเหมือนกับคำสุภาษิตอื่น โดยพระเดชพระคุณท่านผู้ประพันธ์ให้วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่ว่านอกจากเป็นเครื่องประดับวงการร้อยกรองส่วนหนึ่งแล้ว ยังต้องการนำสิ่งรอบ ๆ ตัวที่เป็นรูปธรรมซึ่งสัมผัสได้ทั้งที่เป็นคน สัตว์ ธรรมชาติ นำมาเป็นนิทัศน์คือตัวอย่างเปรียบเทียบ เพื่อให้เป็นคุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่แล้วในสิ่งนั้น ๆ คิดว่าสิ่งนั้น ๆ สามารถเป็นครูสอนคนได้เป็นอย่างดี และให้แนวคิด สติปัญญา ตลอดถึงเตือนใจได้ทุกอย่าง ทำให้ภาษิตต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นภาษิตเปรียบเทียบทั้งหมด และส่วนที่ว่าผู้อ่านจะได้รับอะไรบ้างนั้น ก็ขึ้นกับความคิด สติปัญญา อันเกิดจากการรู้จัก และเข้าถึงความหมายที่ปรารถนาอันดีสื่อเอาไว้ให้แล้ว ก็คงเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลที่จะได้รับกันไป

.....ในแต่ละบทของภาษิต ให้ภาพประกอบเอาไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านยกมาเพื่อใช้เป็นเนื้อหานั้น ล้วนแล้วแต่พบเห็นได้ใกล้ตัวอยู่เสมอ คือท่านสามารถหยิบยกสิ่งใดก็ตามขึ้นมาเพื่อให้กลายมาเป็นข้อคิดสะกิดเตือนสอนใจไว้ได้ทั้งสิ้น นอกจากภาษิตแล้วสิ่งที่ช่วยเกื้อกูลผู้อ่านได้อีกทาง ก็เท่ากับว่าช่วยแนะนำให้รู้จักมอง ใส่ใจ และนำสิ่งที่ได้พบเห็นมาพิจารณาเป็นธรรมะให้เป็นได้ง่าย ๆ ด้วย นอกเหนือจากนำพาหนังสือนี้ติดไว้ใกล้ตัวเป็นคู่มือในเบื้องต้นก่อน

.....จากเรื่องกล่าวถึงคน เช่น เหล้ากินคน, คนสวะ, ผ้าเหลืองคลุมตอ, ปากกา- ปากคน, หงส์ปีกหัก, คนยาขม, คนทากปลิง, คนคางคก, คนหลังยาว, คนแมลงวัน-แมลงผึ้ง เป็นต้น

.....ธรรมชาติที่ยกมาเปรียบเทียบ ได้แก่ ธารน้ำใจ, เจดีย์ชีวิต, มีไว้ไร้ประโยชน์, รวงข้าวลีบ, จันทร์เพ็ญพ้นเมฆ รวมทั้งสาระอื่น ๆ เกี่ยวกับ สัตว์ สิ่งของ อีกจำนวนมาก

.....
บทสรุปของแต่ละบทถูกวางไว้ที่ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุข ความดี ไม่เบียดเบียนทั้งแต่ตนเองหรือชีวิตอื่น แนะนำสั่งสอนให้ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยความเมตตา สิ่งเหล่านี้คือธรรมะ คือคุณธรรมที่ปรากฏอยู่แล้วในทางพระพุทธศาสนา

.....ยกตัวอย่าง ในเรื่อง “พระปิดทวาร”


ลองปิดตา ปิดหู กันดูบ้าง
ปากอีกอย่าง ปิดสนิท คิดแก้ไข
ทำเช่นพระ ปิดทวาร สำราญใจ
อยู่ที่ไหน สบสุข ทุกเวลา ฯ.


สำหรับท่านที่สนใจ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒-๘๗๒–๙๘๙๘ ค่ะ

 

สุ. พูนพิพัฒน์.

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org