หน้าแรก
 
วัตรปฏิบัติ พิมพ์
๑๑ มกราคม ๒๕๔๗
.....วัตรปฏิบัติ คือ การปฏิบัติกิจวัตร,การปฏิบัติหน้าที่, การปฏิบัติตามธรรมเนียม

......วัตรปฏิบัติ หมายถึงการปฏิบัติสิ่งที่พึงปฏิบัติอันเป็นวัตรประจำบ้าง อันเป็นหน้าที่บ้าง อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามซึ่งปฏิบัติกันต่อมาบ้างในฝ่ายพระ เช่น การปฏิบัติดูแลพระอุปัชฌาย์ การปลงอาบัติ การรักษามารยาทในการขบฉัน การปฏิบัติตามธรรมเนียมในการนุ่งห่ม เป็นต้น

.....วัตรปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ผู้เคร่งครัดในระเบียบปฏิบัติเต็มใจกระทำโดยไม่บกพร่อง เป็นเหตุนำมาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และนำให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้พบเห็น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org