หน้าแรก
 
สวรรค์ พิมพ์
๑๒ มกราคม ๒๕๔๗
.....สวรรค์ แปลว่า ดินแดนที่มีอารมณ์อันเลิศด้วยดี

.....สวรรค์ หมายถึงดินแดงที่เต็มไปด้วยกามคุณ ๕ คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสชนิดยอดเยี่ยม ได้แก่เทวโลกคือโลกของเทวดาหรือเมืองฟ้าเมืองอมร

.....สวรรค์ ทั่วไปจะมุ่งถึงกามาพจรภพ (ภพที่ยังเสวยกามอยู่) ๖ ชั้น คือ ชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวัตดี

.....สวรรค์ ในทัศนะของบางคนว่าคืออารมณ์ที่ดีงาม จิตใจที่ผ่องใส ความไม่มีทุกข์ไม่มีความวิตกกังวลอยู่ในใจ จนมีคำพูดว่า “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org