หน้าแรก
 
กุฏิ กุฎี พิมพ์
๑๘ มกราคม ๒๕๔๗
.....กุฏิ (อ่านว่า กุด หรือ กุดติ) แปลว่ากระต๊อบ กระท่อม โรงนา ใช้ว่า กุฎี ก็ได้เรียกเพี้ยนไปว่า กุฏิ ก็มี (กฏิ แปลว่า สะเอว)

.....กุฏิ หมายถึงอาคารที่เป็นโรงเรือนหรือตึกอันเป็นที่อยู่พำนักอาศัย ของพระภิกษุสามเณรใช้เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา

.....กุฏิ สมัยก่อนจะแยกกันเป็นหลักๆ อยู่รวมกันหลายๆ หลังเช่นกุฏิเรือนไทย เรียกว่า กุฏิหมู่ หรือหมู่กุฏิ บางแห่งสร้างเป็นหลายชั้นและหลายห้องเรียกว่า กุฏิแถว

.....สำหรับกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่า พระคันธกุฎี เพราะมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลา


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org