หน้าแรก
 
ขัดตำนาน พิมพ์
๒๑ มกราคม ๒๕๔๗
.....ขัดตำนาน เป็นคำเรียกการสวดบทนำเป็นทำนองก่อนสวดมนต์

.....ขัดตำนาน คือว่าบทสวดมนต์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนานแต่ละบทท่านจะแต่งบทนำสั้นๆ โดยระบุเนื้อหา ประโยชน์ และคำเชิญชวนให้สวดไว้ เวลาสวดมนต์จะมีพระรูปหนึ่งทำหน้าที่สวดบทนำนั้นๆ ก่อน จบแล้วประธานสงฆ์จึงจะขึ้นบทสวดตำนานเป็นทำนองสรภัญญะนั้น แล้วพระสงฆ์ทั้งหมดจะสวดรับไปจนจบตำนานนั้น เมื่อจบแล้วพระผู้ทำหน้าที่สวดบทนำก็จะสวดบทนำของตำนานต่อไป ทำอย่างนี้จนจบทุกตำนาน เรียกการที่พระสวดบทนำก่อนที่จะสวดตำนานว่า ขัดตำนาน เรียกสั้นๆ ว่า ขัด และเรียกบทนำว่า บทขัด

.....ขัดตำนาน ในปัจจุบันนิยมเฉพาะบทแรกที่เรียกว่า “ขัดสัคเค” เท่านั้น บทนำอื่นๆ นิยมใช้สวดพร้อมกันมากกว่าใช้ขัด

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org