หน้าแรก
 
ครองผ้า พิมพ์
๒๒ มกราคม ๒๕๔๗
.....ครองผ้า หมายถึงการนุ่งห่มผ้าของบรรพชิต เช่นพระภิกษุสามเณร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ครองจีวร

.....การครองผ้าของพระภิกษุสามเณรมีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เรียกว่า นุ่งห่มเป็นปริมณฑล หมายความว่านุ่งห่มให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยถูกต้อง สวยงาม เช่น การนุ่ง ข้างล่างนุ่งให้ชายผู้อยู่ระดับแข้ง ข้างบนต้องปิดสะดือ ไม่นุ่งรุ่มร่าม เลื้อยหน้าเลื้อยหลัง ไม่นุ่งแบบชาวบ้าน เป็นต้น

.....ครองผ้า เป็นเสขิยวัตรคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระภิกษุสามเณรจะต้องสำเหนียกศึกษาจะละเมิดมักง่ายมิได้ ท่านปรับเป็นความผิดตามพระวินัยแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org