หน้าแรก
 
อรหัต พิมพ์
๒๖ มกราคม ๒๕๔๗
.....อรหัต แปลว่า ความเป็นพระอรหันต์ ความสำเร็จเป็นพระอรหันต์

.....อรหัต หมายถึงธรรมที่พระอรหันต์ได้บรรลุคือพระนิพพาน เรียกเต็มว่า พระอรหัต หรือ พระอรหัตผล

.....คำว่า อรหัต กับคำว่า อรหันต์ มีความหมายต่างกัน คือ อรหัต เป็นชื่อของคุณธรรมส่วน อรหันต์ เป็นชื่อของบุคคลผู้บรรลุอรหัต

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org