หน้าแรก
 
ไมตรีผูกโลก พิมพ์
๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖

เรียนพระธรรมแท้ผูก                            ศาสนา
ปลอกผูกคชตรึงตรา                                    ตรากหมั้น
มนตร์ดลแลหยูกยา                               สมรรถผูก งูแฮ
ผูกโลกทั้งหลายนั้น                                แน่นด้วยไมตรี

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org