หน้าแรก
 
เมืองดีต้องมีปราชญ์ พิมพ์
๙ มกราคม ๒๕๔๗

นารายณ์วายเว้นจาก                                อาภรณ์
อากาศขาดสุริยจร                                                    แจ่มหล้า
เมืองใดบ่มีวร                                                       นักปราชญ์
แม้ว่างามล้นฟ้า                                              ห่อนได้งามเลย 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org