หน้าแรก
 
ชนะด้วยความดี พิมพ์
๑๐ มกราคม ๒๕๔๗

ผจญคนมักโกรธด้วย                         ไมตรี
ผจญหมู่ทรชนดี                                          ต่อตั้ง
ผจญคนจิตโลภมี                         ทรัพย์เผื่อ แผ่นา
ผจญอสัตย์ให้ยั้ง                             หยุดด้วยสัตยา


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org