หน้าแรก
 
จิตมนุษย์ พิมพ์
๑๑ มกราคม ๒๕๔๗

พระสมุทรสุดลึกล้น                          คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา                                         หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา                                           กำหนด
จิตมนุษย์นี้ไซร์                                   ยากแท้หยั่งถึง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org