หน้าแรก
 
ทองแท้ พิมพ์
๑๓ มกราคม ๒๕๔๗

ทองเหลืองเปลื้องร้ายห่อน                       เห็นมี
ขัดเท่าขัดราคี                                                       เล่าไซร์
นพคุณหมดใสสี                                                   เสร็จโทษ
ถึงบ่แต่งตั้งไว้                                            แจ่มแจ้งไพบูลย์แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org