หน้าแรก
 
จิตมนุษย์ พิมพ์
๑๕ มกราคม ๒๕๔๗

พระสมุทรสุดลึกล้น                   คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา                                หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา                                  กำหนด
จิตมนุษย์นี้ไซร์                          ยากแท้หยั่งถึงแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org