หน้าแรก
 
รักศักดิ์ศรี พิมพ์
๑๖ มกราคม ๒๕๔๗

จามรีขนข้องอยู่                  หยุดปลด
ชีพบ่รักรักยศ                                   ยิ่งไซร์
สัตว์โลกซึ่งสมมติ                              มีชาติ
ดูเยี่ยงสัตว์นั้นได้                 ยศซ้องสรรเสริญ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org