หน้าแรก
 
ชาติเสือ พิมพ์
๑๗ มกราคม ๒๕๔๗

เสือผอมกวางวิ่งเข้า                   โจมขวิด
ไป่ว่าเสือมีฤทธิ์                                         เลิศล้ำ
เล็บเสือคมดั่งกริช                         เสือซ่อน ไว้นา
ครั้นปะปามล้มขว้ำ                              จึ่งรู้จักเสือแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org