หน้าแรก
 
หนึ่งคิดกลบพันคุณ พิมพ์
๑๘ มกราคม ๒๕๔๗

เทพาพันเทพเรื้อง                             ฤทธิรงค์
บ่เท่าพระอินทร์องค์                                          หนึ่งได้
คุณพันหนึ่งดำรง                                  ความชอบ ไว้นา
มีโทษอันหนึ่งไซร์                                      กลบพันคุณ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org