หน้าแรก
 
ใครตรงให้ตรงตอบ พิมพ์
๑๙ มกราคม ๒๕๔๗

ใครซื่อซื่อต่อตั้ง                  ตามกัน
ใครคดคดผ่อนผัน                              ตอบเต้า
ทองแดงว่าสุวรรณ                 ยังถ่อง เหมือนฤา
ดุจลูกสูสองเถ้า                             ว่าโอ้เป็นลิง


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org