หน้าแรก
 
ใครดีให้ดีตอบ พิมพ์
๒๐ มกราคม ๒๕๔๗

ใครทำโทษโทษนั้น                    แทนทด
ใครคิดจิตคดคด                                      ต่อบ้าง
ใครจริงจึ่งจริงจรด                           รักต่อ กันนา
ใครใคร่ร้างเร่งร้าง                       รักร้างแรมไกล


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org