หน้าแรก
 
นายดีเป็นที่รัก พิมพ์
๒๑ มกราคม ๒๕๔๗

นายรักไพร่ไพร่พร้อม                รักนาย
มีศึกสู้จนตาย                                       ต่อแย้ง
นายเบียนไพร่กระจาย                          จากหมู่
นายปรักไพร่แกล้ง                 ล่อล้างผลาญนาย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org