หน้าแรก
 
โอนอ่อนผ่อนผัน พิมพ์
๒๒ มกราคม ๒๕๔๗

ข้าท้าวเอาจิตท้าว                   แม่นหมาย
บ่าวท่านเอาใจนาย                                แม่นหมั้น
ศิษย์ท่านผ่อนผันผาย                         โดยจิต ครูนา
อยู่ที่เรือนตัวนั้น                                  แต่น้ำใจเอง


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org