หน้าแรก
 
ยามรัก พิมพ์
๒๓ มกราคม ๒๕๔๗

รักกันอยู่ขอบฟ้า                     เขาเขียว
เสมออยู่หอแห่งเดียว                                  ร่วมห้อง
ชังกันบ่แลเหลียว                                  ตาต่อ กันนา
เหมือนขอบฟ้ามาป้อง                            ป่าไม้มาบังแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org