หน้าแรก
 
หญิงทุรยศ พิมพ์
๒๖ มกราคม ๒๕๔๗

หญิงประทุษฐ์ทำเล่ห์ซ้อน                เหนือชาย
คิดคดมุ่งมั่นหมาย                                               ค่ำเช้า
คอยไข้ป่วยปางตาย                                             อับลาภ
เอาพิษเพิ่มภักษ์เข้า                                เหตุนั้นควรถวิลแนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org