หน้าแรก
 
หญิงร้ายชายชั่ว พิมพ์
๒๘ มกราคม ๒๕๔๗

หญิงชั่วชู้ร้ายรัก                       ฤาคลาด
เห็นบุรุษนักปราชญ์                               เกลียดใกล้
แมลงวันย่อมเอาชาติ                            อสุภ เน่านา
บ่เสาะกลิ่นดอกไม้                                 ดุจผึ้งภุมรา


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org