หน้าแรก
 
มีบุญร่วมกัน พิมพ์
๒๙ มกราคม ๒๕๔๗

ปางก่อนเคยร่วมน้ำ                             ใจจิต
เคยยื่นทรัพย์ไปล่ปลิด                                        ปลดให้
เคยเป็นมิ่งเมียสนิท                              หลายชาติ มานา
ในชาตินี้จึ่งได้                                       เสพส้องครองกัน


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org