หน้าแรก
 
นินทากาเล พิมพ์
๓๐ มกราคม ๒๕๔๗

อากาศหฤโหดร้าย                         คือกา
สัตว์สี่ตีนคือลา                                         โหดแท้
นักพรตมักโกรธา                                     หฤโหด
ร้ายกว่าร้ายนั้นแล้                                แต่ผู้นินทา

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org