หน้าแรก
 
บุคคลที่ควรบูชา พิมพ์
๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

บุคคลได้สิ่งใด ไม่ยินดีด้วยสิ่งนั้น

ปรารถนาสิ่งใด ดูหมิ่นสิ่งที่ได้แล้วนั้น

เพราะความต้องการไม่มีที่สุด

พวกเราจงทำความนอบน้อมผู้ปราศจากความต้องการเถิด

 

ขุ. ชา. ทุก. 27/94

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org