หน้าแรก
 
ชมรมธรรมะในสวน พิมพ์
๑๔ มกราคม ๒๕๔๗

wh470115_3.jpg

.....บรรยากาศในสวน เย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน ต้นไม้พันธุ์ไม้เขียวขจีสลับกับสีสันสดใสของไม้ดอก ทำให้บรรยากาศในสวน คืออาณาจักรแห่งความรื่นรมย์ที่ใครๆ หลายคนอยากเป็นเจ้าของ

.....นอกจากสวนในบ้านแล้ว สวนในเมืองหลวงหลายแห่งคือปอดของคนกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นสวนลุมพินี สวนหลวง ร.๙ ฯลฯ สถานที่ที่ช่วยให้กายสบายจะพลอยทำให้ใจสบายตามไปด้วย กิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ จึงถูกจัดขึ้นในสวน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย สันทนาการ หรือแม้กระทั่ง “สมาธิ”

.....วันนี้พาทุกท่านมารู้จักกับบรรยากาศผ่อนคลายแต่ได้สาระ ของสวนสวยอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี นั่นคือ สวนรถไฟ เขตจตุจักร สร้างสรรค์กิจกรรมโดยสมาชิก “ ชมรมธรรมะในสวน ”

.....ชมรมแห่งนี้ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่ชอบอะไรคล้ายๆ กัน แล้วปรารถนาที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ความมุ่งหวังอย่างแรกของการก่อตั้งชมรมคือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ในการปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมให้กับสมาชิกชมรม ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากจะสุขกายสบายจิตแล้ว ยังได้บุญกุศลอีกด้วยwh470115_1.jpg

.....กิจกรรมส่วนใหญ่จัดขึ้นในเช้าวันเสาร์ ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วิสาขบูชา หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น ได้จัดให้มีประเพณีทำบุญตักบาตร เป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมชาวพุทธ ที่บรรพบุรุษของเราได้สืบทอดกันมา เราคงจะเคยได้ยินคำสุภาษิตที่ปู่ย่าตาทวดท่านสอนไว้ว่า “ เช้าใดยังไม่ได้ทำทาน เช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าว
วันใดยังได้ตั้งใจรักษาศีล วันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้าน และคืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิเจริญภาวนา กลั่นใจให้ใสเสียก่อน คือนั้นก็อย่าเพิ่งเข้านอน ”
ซึ่งนับเป็นมรดกธรรมอันทรงคุณค่าของไทย เป็นกุศโลบายปลูกฝังคุณธรรมความดี ซึ่งกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตประจำวันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ

.....นอกจากกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม อาทิเช่น การตักบาตร ถวายสังฆทาน หรือ ธรรมะสัญจรแล้ว ชมรมธรรมะในสวนยังมีโครงการ “ บริหารกาย บริหารใจ” เป็นการบริหารสุขภาพจิตควบคู่กับสุขภาพกายอย่างได้ผล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ หลายท่าน เช่น พ.ญ.
สุพัตรา สิทธิราชา , ทพ.วิชิต กิตติพงศ์โกศล ,นพ.เปี่ยมโชค ชลิดาพงศ์ หรือ ท.ญ.วิไล สุริยาแสงเพ็ชร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้ทางสุขภาพทั้งกายและใจ แก่สมาชิกชมรมในเช้าวันเสาร์เช่นกัน

wh470115_2.jpg.....และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่ากำลังมาแรงในช่วงนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทั่วประเทศกำลังร่วมกันรณรงค์ คือ กิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ชาวชมรมธรรมะในสวนเช่นกัน จากความสำเร็จของการจัดงานเทเหล้า-เผาบุหรี่ ครั้งล่าสุด เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๖ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๔๖ ได้รับเกียรติจาก ท่านปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้ตักบาตรทำบุญในช่วงเช้า และร่วมกันเทเหล้า-เผาบุหรี่ เพื่อชีวีที่ดีกว่า ในช่วงสาย ทำให้บริเวณสวนรถไฟ เขตจตุจักรแห่งนี้ดูคับแคบไปถนัดตา ส่งผลให้มีการจัดการสัมมนาเรื่อง ทำไมต้องเลิกเหล้าและบุหรี่ จัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก และคาดว่าจะมีการจัดสัมมนาเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

.....ชมรมธรรมะในสวน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้มากกว่าการพักผ่อน เพราะภาวะสังคมปัจจุบัน ผู้คนประสบปัญหาความเครียด อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุข เพราะในชีวิตเราประกอบไปด้วยกายและใจ ที่ต้องการอาหารในปริมาณที่เท่าๆ กัน อาหารกายย่อมเป็นที่รู้จัก แต่อาหารใจนี่สิ น้อยคนนักจะรู้จักมัน

…ซึ่งมีเพียงคุณเท่านั้น ที่จะสามารถหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวคุณเอง…

 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org