หน้าแรก
 
กำหนดสติ พิมพ์
๕ เมษายน ๒๕๔๘

สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์
ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

 

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org