หน้าแรก
 
ผู้มีทุกข์ในภายหน้า พิมพ์
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ผู้ใดมัวแต่รักษาของรักอยู่ ด้วยถือว่าเรารักของเรา
ทำตัวเหินห่างจากความดี เสพสมอยู่แต่ของรัก
เหมือนคนเหล้าเฝ้าเสพสุราเจือยาพิษอยู่
ผู้นั้น ย่อมได้รับความทุกข์ในภายภาคหน้า

มหาสุตโสมชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๙๗๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org