หน้าแรก
 
สิ่งที่รัก พิมพ์
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

สิ่งที่รัก(อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี
ทรัยพ์ (อื่น) เสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มี
แสงสว่าง(อื่น) เสมอด้วยปัญญาไม่มี ฝนแลเป็นสระอย่างยิ่ง

 

สํ. ส. ๑๕/๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org