หน้าแรก
 
ผู้ไม่ประมาท พิมพ์
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท
หรือเห็นภัยในความประมาท
ย่อมเผาสังโยชน์น้อยใหญ่ไป
เหมือนไฟไหม้เชื้อน้อยใหญ่ไปฉะนั้น

ขุ.ธ. ๒๕/๑๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org