หน้าแรก
 
สามเณร – สามเณรี พิมพ์
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
.....สามเณร แปลว่า เหล่ากอหรือหน่อเนื้อของสมณะ หมายถึง นักบวชขายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย ยังมิได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ถ้าเป็นนักบวชหญิงเรียกว่า สามเณรี

.....คำว่า สามเณร สามเณรี เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่สาธารณะทั่วไป

.....ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณรสามเณรีได้นั้นทางพระวินัยกำหนดอายุอย่างต่ำไว้ว่าประมาณ ๗ ขวบ ซึ่งพอช่วยเหลือตัวเองได้ พระวินัยระบุว่าพอจะไล่กาไล่ไก่ได้ ส่วนอย่างสูงไม่มีกำหนดไว้ผู้มีอายุเกิน ๒๐ ปีจะบวชเป็นสามเณรตลอดไปไม่บวชเป็นพระภิกษุก็ได้
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org