หน้าแรก
 
สำรับ พิมพ์
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
.....สำรับ โดยปกติใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่กับข้าวคาวหวาน ใช้เรียกเหมือนกันทั้งในบ้านและในวัดว่า สำรับคาว สำรับหวาน

.....ในคำวัด เรียกการยกสำรับออกจากหน้าพระเมื่อฉันเสร็จแล้วว่า ถอนสำรับ

.....สำรับ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงจำนวนพระ ๔ รูปที่สวดศพ เรียกว่า พระ ๑ สำรับ หากมีสวด ๘ รูป ก็เรียกว่า พระ ๒ สำรับ และยังใช้เรียกคฤหัสถ์ที่เป็นนักสวดเช่น สวดมาลัยในงานศพสมัยโบราณด้วยว่า นักสวด ๑ สำรับ

.....ถ้าเป็นงานศพของหลวง ใช้พระพิธีธรรมสวด ก็เรียกว่า พระพิธีธรรม ๑ สำรับ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org