หน้าแรก
 
น้ำใจ พิมพ์
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ดูข้าดูเมื่อใช้                       การหนัก
ดูมิตรพงศารัก                                       เมื่อไร้
ดูเมียเมื่อไข้จัก                                    จวนชีพ
อาจจักรู้จิตได้                                  ว่าร้ายฤาดี

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org