หน้าแรก
 
ภัยใกล้ตัว พิมพ์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ทาสาอย่าคิดไว้                         วางใจ
ปกปิดกลภายใน                                     อย่าหง้าย
เลศลับสิ่งใดใด                                         เห็นเหตุ
มันแนะนำทำร้าย                              หมดสิ้นเสียตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org