หน้าแรก
 
ปิดความลับ พิมพ์
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ความลับอย่าให้ทาส                         จับที
ปกปิดมิดจงดี                                             อย่าแผร้
แม้ให้ทราบเหตุมี                                    หลายหลาก
นับว่าข้าทาสแท้                                  โทษร้ายเร็วถึง


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org