หน้าแรก
 
อย่าล่วงเกินผู้น้อย พิมพ์
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

หญิงทาสทางทาสใช้                         โดยควร
อย่าและเล็มลามลวน                                           วากเว้
รู้รสก่อเชิงชวน                                                  ใช้ยาก
ดังแมลงป่องจระเข้                                ก่งแหง้งอนหาง


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org