หน้าแรก
 
อย่าประมาท พิมพ์
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ช้างสารหกศอกไซ้                     เสียงา
งูเห่ากลายเป็นปลา                                    อย่าต้อง
ข้าเก่าเกิดแต่ตา                                        ตนปู่ ก็ดี
เมียรักนอนร่วมท้อง                              อย่าไว้วางใจ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org