หน้าแรก
 
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น พิมพ์
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

พ่อชั่วคนรู้ย่อม                                สาธารณ์
แม่ชั่วปากสามานย์                                         กล่าวกล้า
พ่อแม่โคตรสันดาน                                          สุทธชาติ
คำอ่อนหวานบานหน้า                                     ร่วมรู้อันดี

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org