หน้าแรก
 
เมียรัก พิมพ์
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

พ่อตายคือฉัตรกั้ง                          หายหัก
แม่ดับดุจรถจักร                                              จากด้วย
ลูกตายบ่วายรัก                                                   แรงร่ำ
เมียมิ่งตายวายม้วย                              มืดคลุ้มแดนไตร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org