หน้าแรก
 
ความจนคือพิษร้าย พิมพ์
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

พิษร้อนในโลกนี้                                มีสาม
พิษหอกดาบเพลิงลาม                                        ลวงไหม้
ร้อนจริงก็มียาม                                   หยุดหย่อน เย็นนา
ร้อนสิ่งเดียวร้อนไร้                                     ยิ่งร้อนฤาวาย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org