หน้าแรก
 
คำตรง พิมพ์
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ธรรมดายาโรคร้อน                         รสขม
กินก็บำบัดลง                                                และไข้
คนชื่อกล่าวใครชม                                 ว่าชอบ หูแฮ
จริงไป่จริงนั้นไซร้                            ผ่ายหน้านานเห็น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org