หน้าแรก
 
คนบ้า คนเท่ คนพาล พิมพ์
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

หญิงชายบ้าบาปเถ้า                              ทุรชน
ใครอดออมข้าคน                                                    หมู่นี้
สิริห่อนจากตน                                                 คลาคลาด
มาอยู่ชูตีนกี้                                               เมื่อรื้อวางวาย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org