หน้าแรก
 
ลึกซึ้งเกินหยั่ง พิมพ์
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง                   จมูกมด
น้ำจิตพระยากำหนด                                      ยากแท้
คำครูสั่งสอนบท                                         ธรรมเมศ
ห้าสิ่งนี้แหลมแล้                                     รวดรู้เร็วจริง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org