หน้าแรก
 
อยู่ใกล้ไฟ พิมพ์
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

เฝ้าท้าวเทียมเสพด้วย                     ยาพิษ
เข้าสู่สงครามชิด                                          ใช่ช้า
ทรงครรภ์แลพาณิช                      เที่ยวท่อง ชเลนา
บัดชื่นบัดเศร้าหน้า                   กล่าวใกล้ความตาย

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org