หน้าแรก
 
อุทิศ พิมพ์
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

.....อุทิศ แปลว่า จำเพาะ เจาะจง เฉพาะตัว มุ่งหมาย

.....อุทิศ ใช้ในความหมายหลายอย่าง คือ

.....หมายถึง แผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้ตายตามประเพณี เช่นใช้ว่า อุทิศส่วนบุญ อุทิศผลบุญกุศล

.....หมายถึง เจาะจงให้ ทำเพื่อ เช่นใช้ว่า อุทิศให้ได้ บวชอุทิศพระศาสดา

.....หมายถึง เสียสละ เช่นใช้ว่า อุทิศชีวิต อุทิศร่างกาย อุทิศเลือดเนื้อ

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org