หน้าแรก
 
ติชม พิมพ์
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ดอกบัวหนามณะก้าน                    คนฉิน
สระก็มีมลทิน                                       ไป่พร้อง
น้ำล้างสิ่งของกิน                         พึงเกลียด ตินา
คลองอาบอากูลซ้อง                         สิ่งร้ายเป็นดี


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org