หน้าแรก
 
ความเพียรชอบ พิมพ์
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

หาสินห้าขวบเข้า                         พยายาม
แสวงคู่ผู้เมียสาม                                    ขวบเข้า
แสวงรู้ค่อยเรียนตาม                      ต่อเจ็ด ขวบนา
แสวงใฝ่เฝ้าไทท้าว                        ต่อสิ้นสุดกรรม

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org